دسته: آداب و رسوم

۰

بیاییم به سنت نبوی و آداب و رسوم گذشتگان پایبند باشیم

امام صادق (ع) می فرمایند؛ غذا خوردن نزد مصیبت زده و با خرج او یک امر جاهلی است و سنت نبوی این است که تا سه روز برای صاحب عزا غذا فرستاده شود…