اقامه نماز عید سعید فطر در روستای فخرآباد/گزارش تصویری

وب سایت رسمی روستای فخرآباد(دهاتما)
اقامه نماز عید سعید فطر در روستای فخرآباد/گزارش تصویری

پیغام مدیر سایت :

وب سایت رسمی روستای فخرآباد(دهاتما)