برگزاری جشن عید غدیر خم در روستای فخرآباد

وب سایت رسمی روستای فخرآباد(دهاتما)
برگزاری جشن عید غدیر خم در روستای فخرآباد

پیغام مدیر سایت :

وب سایت رسمی روستای فخرآباد(دهاتما)