تعزیه...(رسم،بدعت)

وب سایت رسمی روستای فخرآباد(دهاتما)
تعزیه...(سنت،بدعت)

پیغام مدیر سایت :

وب سایت رسمی روستای فخرآباد(دهاتما)