در غم و عزای اولین شهیده ی ولایت/گزارش تصویری

وب سایت رسمی روستای فخرآباد(دهاتما)
در غم و عزای اولین شهیده ی ولایت/گزارش تصویری

پیغام مدیر سایت :

وب سایت رسمی روستای فخرآباد(دهاتما)