گزارش تصویری/ مراسم نخل برداری روستای فخرآباد

وب سایت رسمی روستای فخرآباد(دهاتما)
گزارش تصویری/ مراسم نخل برداری روستای فخرآباد

پیغام مدیر سایت :

وب سایت رسمی روستای فخرآباد(دهاتما)