دومین یادواره شهدای توابع روستای فخرآباد برگزار شد

دومین یادواره شهدای توابع روستای فخرآباد برگزار شد

وب سایت رسمی روستای فخرآباد(دهاتما)
دومین یادواره شهدای توابع روستای فخرآباد برگزار شد

پیغام مدیر سایت :

وب سایت رسمی روستای فخرآباد(دهاتما)