دومین یادواره شهدای توابع روستای فخرآباد برگزار شد

وب سایت رسمی روستای فخرآباد(دهاتما)
دومین یادواره شهدای توابع روستای فخرآباد برگزار شد

پیغام مدیر سایت :

وب سایت رسمی روستای فخرآباد(دهاتما)